પીસી ગેમ્સ જે મનોરંજકની સાથે શૈક્ષણિક પણ છે

વાલી કે માતા-પિતા તરીકે, આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક વિડિયો ગેમ્સના ફાયદા જોવા કરતાં તેના સંભાવિત જોખમો પર વધુ ધ્યાન કેંદ્રિત કરીએ છીએ. પરંતુ, આ ગેમ્સ બાળકોના આધુનિક વિશ્વનો એક સામાન્ય ભાગ છે. જો તમે જાણતા હો કે તેમાં શું શોધવું જોઈએ તો, બાળકોના જીવન કૌશલ્યોના વિકાસમાં મદદ કરવા માટે વિડિયો ગેમ્સ એક શક્તિશાળી શૈક્ષણિક સાધન બની શકે છે. એટલું જ નહીં, આ એક એવું મહત્વનું શૈક્ષણિક સાધન બની શકે જે બાળકો મૌજ-મસ્તીમાં તલ્લીન હોય ત્યારે તેમને મૂલ્યવાન પાઠ પણ ભણાવે.  

ક્યાંથી શરૂ કરવું એની તમને ખબર ન હોય તો, તમારા બાળક માટે નિમ્ન શૈક્ષણિક તેમજ મનોરંજક વિડિયો ગેમ્સ પસંદ કરો!

 1. Reader Rabbit (રીડર રેબિટ)

     રીડર રેબિટ અને તેના મિત્રો સાથે, તમારું બાળક વિવિધ કુશળતા સ્તરો માટે અનુકુળ એવી મનોરંજક અને પ્રવૃત્ત મિનિ ગેમ્સ રમીને, ભાષા, કળા, વિજ્ઞાન, સમસ્યા-નિવારણ અને ગાણિતિક કૌશલ્યોનો વિકાસ કરી શકે છે. બાળકો સિલી સેન્ડવિચ શૉપની મદદથી ગણતરી અને નાણાંસંબંધી કુશળતા શીખી શકે છે; રેઇનગિયર ફૉરેસ્ટ મૅથની મદદથી તેમની યોગ કરવાની કુશળતાને સુધારી કરી શકે છે; ચીઝ બ્રિક સ્પેલિંગ દ્વારા જોડણી કુશળતાનો વિકાસ કરી શકે છે; સ્પાર્કલ શેપ માઇનિંગની મદદથી આકાર ઓળખી શકે છે અને આનાથી પણ વધુ આ શૈક્ષણિક ગેમ સિરીઝમાં આવરેલું છે.

 2. Dora the Explorer (ડોરા ધ એક્સપ્લોરર)


  તમારા બાળકને કહો કે તે મનમાં એક ચોક્કસ ધ્યેય ધરીને ડોરા અને તેના મિત્રો સાથે એક રોમાંચકારી યાત્રા શરૂ કરી દે. આ ગેમની મદદથી, તેઓ નકશા અનુસરી શકશે, સમસ્યાઓ ઉકેલી શકશે, નવા શબ્દો અને હકીકતો વિશે શીખી શકશે અને સાથે-સાથે રસ્તામાં ઘણી મોજ-મસ્તી પણ કરી શકશે. આકારો, રંગ, સંખ્યાઓ અને શબ્દો વિશે શીખવાની સાથે-સાથે તમારું બાળક પ્રવૃત્તિઓ અને સાહસો પૂરાં કરવા માટે ડોરાની મદદ કરી શકે છે. આ ગેમ એક પગલું આગળ વધીને તમારા બાળકને પાત્રો સાથે પરસ્પર સંવાદ સાધવાની સુવિધા પણ આપે છે.

 3. Leapfrog Leapster (લીપફ્રૉગ લીપસ્ટર)


  લીપસ્ટરની મદદથી, બાળકો સ્પૉન્જબૉબ, બૅટમેન અને સિંડ્રેલા જેવા તેમના મનપસંદ પાત્રોવાળી વિવિધ ગેમ્સમાંથી પસંદ કરી શકે છે. બધી રમતો શૈક્ષણિક છે, 3 થી 8 વર્ષના બાળકોને ગણિત, વાચન અને ભાષા સંબંધી કુશળતાઓના વિકાસમાં મદદ કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. ગાણિતિક ક્રિયાઓમાં સરવાળો, બાદબાકી અને આકાર ઇત્યાદિનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વાંચન રમતો ફોનેટિક્સ (વાચિક ધ્વનિ)ને લગતાં કૌશલ્યો તેમજ સાઇટ વર્ડ્સ, સ્વર અને વ્યંજનો પણ શીખવે છે. આ ગેમ્સ તમારા બાળકની પોતાની શીખવાની ક્ષમતાને અનુકૂળ વિવિધ કૌશલ સ્તરો પણ આપે છે.

 4. Magic School Bus (મેજિક સ્કૂલ બસ)  કોણ કહે છે કે શાળા મનોરંજક ન હોઈ શકે? શ્રીમતી ફ્રિઝલના વિદ્યાર્થીઓ તો ખાતરીપૂર્વક આવું ક્યારેય નથી કહેતાં.

  તમારું બાળક વિલક્ષણ શ્રીમતી ફ્રિઝલ અને તેના વર્ગ સાથે તેમની મેજિક સ્કૂલ બસ પર સફરમાં જોડાઈને થોડાં ઘણાં તોફાનો કરી શકે છે અને ઘણું બધું વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન મેળવી શકે છે. એવી કોઈપણ જગ્યા નથી જ્યાં આ બસ તમને ન લઈ જઈ શકે – લોકપ્રિય ટેલિવિઝન શો અને બુક સીરીઝ પર આધારિત મનોરંજક અને શૈક્ષણિક ગેમ સિરીઝમાં દરિયાના ઊંડાણો, મંગળની સપાટી, વરસાદી જંગલોની વિવિધતા અને જટિલ માનવ શરીરને જાણો અને માણો.   

4 પીસી ગેમ્સ જે મનોરંજકની સાથે શૈક્ષણિક પણ છે

વાલી કે માતા-પિતા તરીકે, આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક વિડિયો ગેમ્સના ફાયદા જોવા કરતાં તેના સંભાવિત જોખમો પર વધુ ધ્યાન કેંદ્રિત કરીએ છીએ. પરંતુ, આ ગેમ્સ બાળકોના આધુનિક વિશ્વનો એક સામાન્ય ભાગ છે. જો તમે જાણતા હો કે તેમાં શું શોધવું જોઈએ તો, બાળકોના જીવન કૌશલ્યોના વિકાસમાં મદદ કરવા માટે વિડિયો ગેમ્સ એક શક્તિશાળી શૈક્ષણિક સાધન બની શકે છે. એટલું જ નહીં, આ એક એવું મહત્વનું શૈક્ષણિક સાધન બની શકે જે બાળકો મૌજ-મસ્તીમાં તલ્લીન હોય ત્યારે તેમને મૂલ્યવાન પાઠ પણ ભણાવે. 

ક્યાંથી શરૂ કરવું એની તમને ખબર ન હોય તો, તમારા બાળક માટે નિમ્ન શૈક્ષણિક તેમજ મનોરંજક વિડિયો ગેમ્સ પસંદ કરો!

 

1. Reader Rabbit (રીડર રેબિટ)

રીડર રેબિટ અને તેના મિત્રો સાથે, તમારું બાળક વિવિધ કુશળતા સ્તરો માટે અનુકુળ એવી મનોરંજક અને પ્રવૃત્ત મિનિ ગેમ્સ રમીને, ભાષા, કળા, વિજ્ઞાન, સમસ્યા-નિવારણ અને ગાણિતિક કૌશલ્યોનો વિકાસ કરી શકે છે. બાળકો સિલી સેન્ડવિચ શૉપની મદદથી ગણતરી અને નાણાંસંબંધી કુશળતા શીખી શકે છે; રેઇનગિયર ફૉરેસ્ટ મૅથની મદદથી તેમની યોગ કરવાની કુશળતાને સુધારી કરી શકે છે; ચીઝ બ્રિક સ્પેલિંગ દ્વારા જોડણી કુશળતાનો વિકાસ કરી શકે છે; સ્પાર્કલ શેપ માઇનિંગની મદદથી આકાર ઓળખી શકે છે અને આનાથી પણ વધુ આ શૈક્ષણિક ગેમ સિરીઝમાં આવરેલું છે.

 

2. Dora the Explorer (ડોરા ધ એક્સપ્લોરર)

તમારા બાળકને કહો કે તે મનમાં એક ચોક્કસ ધ્યેય ધરીને ડોરા અને તેના મિત્રો સાથે એક રોમાંચકારી યાત્રા શરૂ કરી દે. આ ગેમની મદદથી, તેઓ નકશા અનુસરી શકશે, સમસ્યાઓ ઉકેલી શકશે, નવા શબ્દો અને હકીકતો વિશે શીખી શકશે અને સાથે-સાથે રસ્તામાં ઘણી મોજ-મસ્તી પણ કરી શકશે. આકારો, રંગ, સંખ્યાઓ અને શબ્દો વિશે શીખવાની સાથે-સાથે તમારું બાળક પ્રવૃત્તિઓ અને સાહસો પૂરાં કરવા માટે ડોરાની મદદ કરી શકે છે. આ ગેમ એક પગલું આગળ વધીને તમારા બાળકને પાત્રો સાથે પરસ્પર સંવાદ સાધવાની સુવિધા પણ આપે છે.

 

3. Bookworm Adventures (બુકવોર્મ એડવેન્ચર્સ)

તમારા બાળકને આ જોડણી સનસનાટીમાં શબ્દો અને પૌરાણિક જાનવરોનો નિર્માણ કરો. 2006 માં રીલિઝ થયું, બુકવોર્મ એડવેન્ચર્સ એક મનોરંજક અને તરંગી સાહસ રમત છે જે એક મોહક સંયોજનમાં રાક્ષસો અને જોડણીને જોડે છે. બાળકો માટે શીખવાની જોડણીઓને આનંદ આપવા માટે રચાયેલ છે, વિકાસકર્તાઓને રમત માટે સંખ્યાબંધ ઇનામ મળ્યા છે. શૈક્ષણિક હજુ સુધી મજા, આ સરળ રમત એ તમને કમ્પ્યૂટર વિશે બાળકને ઉત્સાહિત કરવા, વાંચવા અને અંગ્રેજી શીખવા માટે એક સરસ રીત છે.

 

4. Magic School Bus (મેજિક સ્કૂલ બસ)

કોણ કહે છે કે શાળા મનોરંજક ન હોઈ શકે? શ્રીમતી ફ્રિઝલના વિદ્યાર્થીઓ તો ખાતરીપૂર્વક આવું ક્યારેય નથી કહેતાં.

તમારું બાળક વિલક્ષણ શ્રીમતી ફ્રિઝલ અને તેના વર્ગ સાથે તેમની મેજિક સ્કૂલ બસ પર સફરમાં જોડાઈને થોડાં ઘણાં તોફાનો કરી શકે છે અને ઘણું બધું વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન મેળવી શકે છે. એવી કોઈપણ જગ્યા નથી જ્યાં આ બસ તમને ન લઈ જઈ શકે – લોકપ્રિય ટેલિવિઝન શો અને બુક સીરીઝ પર આધારિત મનોરંજક અને શૈક્ષણિક ગેમ સિરીઝમાં દરિયાના ઊંડાણો, મંગળની સપાટી, વરસાદી જંગલોની વિવિધતા અને જટિલ માનવ શરીરને જાણો અને માણો.