શિક્ષકો માટે જોવા જરૂરી એવા 8 ટેડ ટૉક્સ

 

તમે, હંમેશા વ્યસ્ત રહેતા શિક્ષક વર્ગખંડને પ્રોત્સાહિત કરવા માટેની કેટલીક જરૂરી પ્રેરણાઓ માટે 15 મિનિટ કાઢી શકો છો. અને, તેમ કરવા માટે વૈશ્વિક સુપ્રસિદ્ધ નિષ્ણાત વક્તા દ્વારા ટેડ ટૉકને સાંભળવાથી અન્ય વધુ સારો માર્ગ કયો છે.

1. શિક્ષકોને સાચાં અભિપ્રાયની જરૂર પડે છે

આ 10 મિનિટના ટૉકમાં, બિલ ગેટ્સ સંખ્યાબંધ સાફલ્યગાથાઓને હાઇલાઇટ કરીને નવા અને અનુભવી એમ બન્ને શિક્ષકો માટે અભિપ્રાય પ્રાપ્ત કરવાના મહત્વને સ્થાપિત કરે છે. [1]

2. હે વિજ્ઞાન શિક્ષકો – તેને મનોરંજક બનાવો

વિજ્ઞાન શિક્ષક અને યુટ્યૂબ ટાઈલર ડેવિટ, સમજાવે છે કે કેવી રીતે વાર્તાઓ કહેવાથી અને વિભાવનાઓને સરળ, સમજી શકાય તેવી બનાવીને વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનના વર્ગ પ્રત્યે ખરેખર રસ લેતાં કરી શકાય છે. [2]

3. શિક્ષકોને જાદુની રચના કરતા શીખવો

શિક્ષકો માટે થોડું બિનપરંપરાગત પરંતુ શિક્ષાવિદ્&zwnj ક્રિસ્ટોફર એમડિન એક માન્ય મુદ્દો બનાવે છે કે શિક્ષકોએ જીવનના અન્ય ક્ષેત્રોના લોકો પાસેથી, ખાસ કરીને પરફૉર્મર્સ પાસેથી વર્ગખંડમાં ઉર્જાઓને જીવંત રાખતાં શીખવું જોઇએ. [3]

4. દરેક બાળકને એક ચૅમ્પિયનની જરૂર હોય છે

40 કરતાં વધુ વર્ષોથી શિક્ષક એવાં, રિટા પીઅર્સન વિદ્યાર્થીઓ સાથે વ્યક્તિગત જોડાણ બનાવવાથી તેમનાં અભ્યાસ માટેના પ્રેરક સ્તર અને વર્ગમાં ઉત્સાહમાં મોટું પરિવર્તન લાવી શકાય છે તે અંગે વાત કરે છે. [4]

5. શિક્ષણની પુનર્શોધ માટે વિડીયોનો ઉપયોગ કરો

હેડ્જ ફંડ વિશ્લેષકમાંથી શિક્ષણ ઉદ્યોગ-સાહસિક બનેલાં, સાલ ખાન વિદ્યાર્થીઓને ઘરે જઈને જોવા માટે વિડીયો લૅક્ચર્સ આપવાની, અને શિક્ષકની મદદથી વર્ગખંડમાં “ઘરકામ” કરવા માટેની વાત રજૂ કરે છે. [5]

6. વર્ગખંડમાં શીખવાની આગ પ્રગટાવવાના ત્રણ નિયમો

રસાયણશાસ્ત્રના શિક્ષક રામસે મુસલ્લમ સમજાવે છે કે કેવી રીતે વર્ગમાં વાતચીત શરૂ કરવા માટે તેમનાં વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો, શિક્ષકોનું મહાનતમ સાધન હોવું જોઇએ જે તેમને વિષયની બાબતને વધુ સારી રીતે યાદ રાખવામાં મદદ કરશે. [6]

7. કમ્પ્યુટર્સ દ્વારા ગણિત શીખવવું

ગણિતજ્ઞ કૉનાર્ડ વુલ્ફ્રેમ કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગ દ્વારા ગણિત શીખવવાના તેમનાં સુધારાવાદી વિચારને રજૂ કરે છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓ તેમનાં ભાવિ માટે જરૂરી એવાં – સિદ્ધાંતોને વાસ્તવિક જીવનની સમસ્યાઓ સાથે જોડતાં શીખે. [7]

8. સરળ ડીઆઇવાય પ્રોજેક્ટ્સ જેને વર્ગખંડમાં કરી શકાય છે

ટેક્નોલૉજીસ્ટ ફૉન ક્વીયુ ઓછાં-ખર્ચ અને કરવામાં સરળ એવાં વિજ્ઞાન પ્રોજેક્ટ્સ માટેના વિચારો રજૂ કરે છે જેથી વિદ્યાર્થીઓ સિદ્ધાંતને રચનાત્મક પગલાંમાં મૂકાતાં જોઇ શકે, અને ભણતાં ભણતાં થોડું મનોરંજન પણ ધરાવે. [8]

પીસી સાથે સુસજ્જ અને કેટલાંક ફ્રી ટીચિંગ ટૂલ્સની જાણકારી સાથે – તમે પૂર્ણ રીતે સજ્જ છો!