સામેલગીરી ઊભી કરતી વર્ગ સોંપણીઓની રચના કરવા માટેની ત્રણ પગલાની માર્ગદર્શિકા

 

 

આપણે સૌ એવો વર્ગખંડ ઈચ્છીએ છીએ જે એવાં વિદ્યાર્થીઓથી ભરેલો હોય જેઓ ખુશ હોય, તમે જે કહો છો તે દરેક શબ્દને સાંભળતા હોય અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર હોય. લેસન પ્લાનનું એક મહત્વનું પાસું વર્ગ સોંપણી (ક્લાસ અસાઇનમેંટ) છે. પછી તે વર્ગ દરમિયાન કરવાની જૂથ પ્રવૃત્તિ હોય કે ગૃહકાર્ય હોય – દરેક સોંપણીની સાથે શીખવાનું લક્ષ્ય જોડાયેલું હોય છે.

તો, તમે આપો છો તે દરેક સોંપણીને તમારા વર્ગ માટે સામેલગીરી ઊભી કરતું કેવી રીતે બનાવશો?

પગલું 1: તમારા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપલબ્ધ વિકલ્પોને શ્રેષ્ઠકર બનાવો

પસંદગી કરવાની તક ધરાવવી સારી છે, ખાસ કરીને સ્વૈચ્છિક રીતે વિદ્યાર્થીઓને સખત મહેનત કરવા માટે પ્રેરિત કરવા માટે. ઉદાહરણ તરીકે, તમારા વિદ્યાર્થીઓ વર્ગ દરમિયાન તેઓ રસ ધરાવતા હોય તેવા ક્લાસિકના સરળીકૃત સંસ્કરણને વાંચવા માટે અને પછીથી એવી જગ્યા કે જ્યાં તમે જ એકમાત્ર બોલબોલ કરતાં હોય તેનાં કરતાં વધુ વાતચીતયુક્ત વર્ગ માટે ચરિત્રો અને કથાના પ્લોટને ડીકોડ કરવા માટે Rewordify’s Classic Literature વિભાગનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

પગલું 2: “આ મારા માટે કેવી રીતે ઉપયોગી નિવડશે?” નો જવાબ તૈયાર રાખો

જો વાસ્તવમાં તમારા વિદ્યાર્થીઓ વર્ગમાં તમને પૂછતાં ન હોય તો પણ, તેમને આ વાતનું આશ્ચર્ય તો જરૂર થશે! તેથી, સંશયોને બાજુ પર મૂકો અને તમારા વર્ગને દરેક પ્રવૃત્તિના હેતુઓ જણાવો. તે અગાઉના શીર્ષકનો સારાંશ આપવા જેટલું સરળ હોય શકે છે અને એ કહેવું કે હવે તમે જે વિષય શીખવવા જઈ રહ્યાં છો તે તમારા દ્વારા અગાઉ શીખવવામાં આવેલ શીર્ષકની સાથે જોડાયેલો છે.

પગલું 3: આપણે સૌ સ્વભાવથી સ્પર્ધાત્મક છીએ, તેનો સૌથી વધુ ઉપયોગ કરો

શિક્ષક તરીકે, તમને અંતિમ “ઇનામ” સાથે રચનાત્મક બનવાની સ્વતંત્રતા છે. તે વિરામના સમય દરમિયાન પીસીનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી હોય શકે છે (અલબત્ત, નિરીક્ષણ હેઠળ) અથવા વર્ગમાં નિહાળવા માટે કોઇ મૂવીને પસંદ કરવાની બાબત હોય. મજાનું કોઇ તત્વ સાથે રાખો અને પછી તમે જે સોંપણીઓ આપો છો તે દરેક પર તમારા વિદ્યાર્થીઓને બમણી મહેનત કરતા જુઓ!

સૌથી મોટી બાબત જે સામે આવે છે તે એ છે કે તમારે વસ્તુઓને બદલતા રહેવાની છે અને દરેક પાઠને ઉત્તેજનાપૂર્ણ બનાવવાની છે, જે બદલામાં તમને તમારા શિક્ષણને વધુ સારી કરવા માટેની ઊર્જા અને પ્રેરણા પૂરી પાડશે. છેવટે તો, પટારામાં જેટલી વધુ સોંપણીઓ નીકળશે, તેટલાં વધુ તમારા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા અને આગળ માટે યાદ રાખશે તેવી વધુ સંભાવના છે.