ಹೈಬ್ರಿಡ್ Vs ಸಂಯೋಜಿತ ಕಲಿಕೆ

ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲಿಕೆ ತರಗತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2020 ರಿಂದ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯು ವರ್ಚುವಲ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಲಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

  • ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಲಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾದರೆ, ಇತರರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ PC ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಬೋಧಕರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲು ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಸಂಯೋಜಿತ ಕಲಿಕೆ ಎಂದರೆ ಬೋಧಕರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು PC ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ, PC ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಆದರೆ, ಸಂಯೋಜಿತ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಆದರೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡೂ ವಿಧದ ಕಲಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು PC ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಲಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡೂ ಕಲಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.