ഒരു പിസി ഉപയോഗിച്ചു് ഈ കാണാപാഠ വിരുദ്ധ ദിനത്തിൽ പാഠങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക

 

ഒരു അദ്ധ്യാപകനെന്ന നിലയിൽ പഠനവുമായുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ബന്ധത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി പരീക്ഷക്കു മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ എന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളോ പിന്നാലെ നിൽക്കാതെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ചെയ്യാൻ സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറണം.

ഒരു പിസി ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും, പാഠനിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ പാഠങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും:

1) ക്ലാസ്സിൽ സർപ്രൈസ് ഫാക്റ്റർ കൊണ്ടുവരിക

നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷക്കു ശേഷം വളരെക്കാലം പഠന വസ്തുക്കൾ ഓർക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഉദാഹരണത്തിന്, “het nuvreilovoi”' എന്ന് ബോർഡിൽ അക്ഷരങ്ങൾ സ്ഥാനം തെറ്റിച്ച് എഴുതി ഊഹിക്കുവാൻ ക്ലാസിനോടാവശ്യപ്പെടുക. കുട്ടികൾ The Revolution എന്ന വാക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല.

2) ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കുക

നങ്ങങ്ങൾ ഇതൊന്നു ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അതിൻറെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷേക്സ്പിയർ ഡ്രാമയുടെ മൂവി പതിപ്പ് കുട്ടികളെ കാണിക്കുന്നതുപോലെ ലളിതമാണത്. പ്ലാന്റ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ക്ലാസ് പ്ലാന്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്, തുടങ്ങി, ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.

3) ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാനും കണക്ഷനുകൾ രൂപപ്പെടുത്താനും വിദ്യാർത്ഥിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

ഇതിനായി, നിങ്ങൾ നൽകിയ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പി.സി.യിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനായി ക്ലാസിൽ സമയം അനുവദിക്കണം. തുടർന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസിൽ ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്യണം. ഇത് ഓരോ ആശയങ്ങളെ കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും സാരാംശം ഗ്രഹിക്കാനും വിവിധ വിഷയങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുവാനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കും.

4) ഗൃഹപാഠം ആവേശകരമാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ Drawisland പോലെയുള്ള ഒരു പിസി റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വയം കാർട്ടൂണുകളായി മാറുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ആവേശവും പഠനവും നടക്കുന്നത് ഒന്നു ഭാവനയിൽ കാണുക!

5) പേപ്പറുകൾ പരിശീലിക്കാൻ ക്ലാസിന് സമയം അനുവദിക്കുക

പലപ്പോഴും, കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് അവസാന ശ്രമം എന്ന നിലയിൽ പേപ്പറുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, തുടർന്ന് പല സംശയങ്ങളും ദുരീകരിക്കാനാകാതെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകേണ്ടി വരുന്നു. ഈ അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങൾ പതിവു ഇടവേളകളിൽ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയും Wikispaces Classroom, Google Classroom അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴി നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതികരണം നൽകുകയും ചെയ്യുക. അതിനാൽ റിവിഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പ്രതികരണം ഉപയോഗിക്കാനാകും.

വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അവർ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പരീക്ഷകൾക്കു ശേഷവും അവ ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. കാണാപാഠം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് സാധിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലെസ്സൻ പ്ലാനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനു തുടക്കമിടാം. താമസിയാതെ വ്യത്യാസം കാണുകയും ചെയ്യാം. ആഹ്ലാദകരമായ അധ്യാപനം ആശംസിക്കുന്നു!