शिक्षणासाठी डेल पीसी

प्रभावित शहरे

४,०११

फायदा झालेल्या शाळांची संख्या

७०,५४८

प्रशिक्षित आणि प्रमाणित शिक्षकांची संख्या