शिक्षणासाठी डेल पीसी

प्रभावित शहरे

4,793

फायदा झालेल्या शाळांची संख्या

91,351

प्रशिक्षित आणि प्रमाणित शिक्षकांची संख्या