शिक्षणासाठी डेल पीसी

प्रभावित शहरे

91,351

फायदा झालेल्या शाळांची संख्या

32,039

प्रशिक्षित आणि प्रमाणित शिक्षकांची संख्या