शिक्षणासाठी डेल पीसी

प्रभावित शहरे

4144

फायदा झालेल्या शाळांची संख्या

74914

प्रशिक्षित आणि प्रमाणित शिक्षकांची संख्या