शिक्षणासाठी डेल पीसी

प्रभावित शहरे

४४२०

फायदा झालेल्या शाळांची संख्या

७८७७३

प्रशिक्षित आणि प्रमाणित शिक्षकांची संख्या