ଆଣ୍ଟିରୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ

ଆରମ୍ଭ

ଆରମ୍ଭ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଶଦ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ: କାମର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ ବା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଡେଲ୍‌ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଆରମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଲ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପିସିର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ... ଯେପରିକି...

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ

ୱେବିନାର ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍‌

ଶିକ୍ଷକମାନେ (62 ୱେବିନିନର୍)
15,808
ପିତାମାତା (32 ୱେବିନିନର୍)
3,288

ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ତାଲିମ୍

ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
91,351
ପୁନଃ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
32,039
ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମା’ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
1,29,362

ଅନୁମୋଦନଗୁଡିକ