ପାଞ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମାନସମନ୍ଥନ ବା ଆଇସବ୍ରେକର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ!

 

ପାଠପଢ଼ା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମନ ଲଗାଇ ରଖିବାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ଲଗାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଅନୁଭବ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଇସ୍ ବ୍ରେକିଂ ବା ମାନସମନ୍ଥନ ଅଧିବେଶନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।

ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ ସହାୟକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି!

 

ନିଜର ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଓ ସମୁଦାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କହନ୍ତୁ।  ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅବତାର ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଡପ୍ଲେମ୍ ଟୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବତାର ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ ଲଗାଇ ରଖେ ନାହିଁ ବରଂ ତାହାସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

 

ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବ୍ଲଗ୍

ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଏକ ଛୋଟିଆ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। କିଡବ୍ଲଗ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ଲଗାଇ ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟତା ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

 

ନିଜର ପୋର୍ଟରେଟ୍ ବା ପ୍ରତିଛବି

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କେଚ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ସହିତ ନିଜର ଛବି ଆଙ୍କିବାକୁ କହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୋର୍ଟରେଟ୍ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ଓ ସୃଜନଶୀଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।  ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସମାନ ମାନସିକତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି।

 

 କମିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

 ମେକବିଲିଫ୍ ହେଉଛି ଏକ ଟୁଲ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ଲଗାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କମିକ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।  ଆପଣ ଯେପରି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌତୁକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ କାହାଣୀକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ମାଗଣା, ସହଜ ଓ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସରଳ ହୋଇଥାଏ।

 

ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗୋ

ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗୋ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ରୁଚି, ସୌକ, ଦକ୍ଷତା ଇତ୍ୟାଦି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଜଣ ଜଣ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲି ଏହା ପୂରଣ କରିବାକୁ କହନ୍ତୁ।

 

ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇସ୍ ବ୍ରେକିଂ ବା ମାନସମନ୍ଥନ ପରେ ସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଜଡ଼ିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିପାରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ