ଟେଟ୍ନୋଟ ୋଜି ସହତି ଶକ୍ଷିୋଦୋନର ପୋଞ୍ଚେି ପ୍ରମୁଖ ନଟିଦେଶ

 

ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା- ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ‘‘ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପିସି’’କୁ କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ ବା ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା।

ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାରକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା - ଏଠାରେ ଏହି ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି:

 

 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ #1: ଗବେଷଣା କଳାରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରନ୍ତୁ

ଏହା ଯେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ବିଷୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଧୁରନ୍ଧର ହେବା ପରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରଥମେ, ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ୱିକିପେଡ଼ିଆ (Wikipedia) ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ସ୍କଲାର (Google Scholar) ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜରରେ ବୁକ୍ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟର ନୂଆ ନୂଆ ବିଭାଗ ସର୍ଚ କରିବା ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ବିଷୟ ଗୁଗୁଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ (Google News  ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଚ କରି ବାସ୍ତବ ସମୟ ଆଧାରରେ କଣ ଘଟୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହନ୍ତୁ।

 

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ #2: ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସାବାସି ଦିଅନ୍ତୁ

 ଅନୁକରଣ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ...

କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ!

ଆପଣ ଏ୍ ନିବନ୍ଧରୁ, ଗହବର୍ଣା ହ ଖରୁ ୍ମିବା ହୱବସାଇଟ୍ରୁ ହ୍ୌଣସି ସୂଚନା ନଅିନ୍ତୁ ଏବଂ ହ୍ୌଣସି ପଲାଗିଆରଜିମ୍ି ସମସୋ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହସୌଜନେ ଉହେଖ ୍ରନ୍ତୁ ୍ମିବା ହାଇପର ିଙ୍କ ୍ରବିା ସୁନିଶ୍ଚିତ ୍ରନ୍ତୁ।

 

 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ #3:  ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ

ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଫାଇଲ୍ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବା ନୂଆ ଫାଇଲ୍ ଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହା ଯେପରି ଭୁଲିନଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ।

 

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ #4: ଇମେଲ୍ ଆଚରଣବିଧି ମନେରଖନ୍ତୁ

ଏହା ହମୌେ୍ି ଭାବହର ମହନ ହହାଇପାହର ୍ନ୍ତିୁ ମହନରଖିବା୍ୁ ହହବ ହଯ ଆପଣଙ୍କର ହଯାଗାହଯାଗ ଅହନ୍ ୍ଥା ୍ହଥିାଏ। ଉୋହରଣସ୍ୱରୂପ ହଯଉଁ ଇହମଲ୍ ଗୁଡ଼ି୍ େୀଘତ ହହାଇଥାଏ ଏବଂ ବିର୍ୟଧାରାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହହାଇଥାଏ ତାହାତ ହ୍ୌଣସି ଉହେଶେ ସାଧନ ୍ହର ନାହିଁ। ସୋସବତୋ ବର୍ିୟ ହ୍ନ୍ଦ୍ରୈ୍ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପଠାଉଥିବା ଆୋଚହମେହର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବହର ନାମ୍ରଣ ୍ରବିା ମହନରଖନ୍ତୁ।

 

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ #5: ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ କରଣୀୟ ଏବଂ ବର୍ଜନୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ

କରଣୀୟ

ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରତିକୂଳତାରୁ ବିଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ

ସଠ୍ି ହନେୱା୍ତହର ସଠ୍ି ବର୍ିୟ ବେବହାର ୍ରନ୍ତୁ

ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପୃଥକ କରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ

ବର୍ଜନୀୟ

ଓଭର ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

ଅଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ସ ବା ସମସ୍ତ ଇଂରାଜୀ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

କ୍ୟାରିଅରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅପ୍ -ସ୍କିଲିଂ ବା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖିବାରେ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ କରିଥାଏ।