இன்றைய ஆசிரியர்கள் நாளைய மேம்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கின்றனர்

 

கடந்த வருடங்களில் கல்வித்துறையானது பெரும் மாற்றத்தைக் கண்டுள்ளது. தகவல்களைப் பரவலாக அறியச் செய்வது முதல் அச்சு இயந்திரங்கள் முதல் பல்கலைக்கழகங்கள் நிறுவுவது வரை, இப்பொழுது நாம் கல்வித்துறையில் பெரும் மாற்றத்தைச் சந்தித்து வருகிறோம்.

 

இணைய வழி கற்பித்தல் தான் கல்வித்துறையின் எதிர்காலம் ஆகும். தற்போதைய நிலையில், காலம் மாறுகின்ற பொழுதில், நாளைய ஆசிரியர்கள் விரைவாக எழுந்து கல்வியின் புதிய அலைக்கு தங்களைப் பொருந்திக்கொண்டனர். கற்பித்தலின் பாரம்பரிய முறையில் இருந்து தங்கள் போக்கை மாற்றிக் கொண்டு, சிறப்பான மெய்நிகர் கற்றல் சூழலை உருவாக்கப் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டனர்.

 

 

ஈ-நூலகம், ஒளி/ஒலி கருவிகள், ஊடாடும் வகுப்பறைகள் மற்றும் வகுப்பறையில் ஏற்படக்கூடிய தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளை அறிந்துக்கொள்வதுடன் வளர்ச்சியும் கல்வியும் என்றுமே முற்றுப்புள்ளியை எட்டாது என்பதை ஆசிரியர்கள் உணர்த்துகின்றனர்.

 

கல்விக்காக கணிப்பொறியை அறிந்துக்கொள்வதுடன் நிறுத்தாமல் ஆசிரியர்கள் இன்னும் ஒரு படி மேலே சென்றுள்ளார்கள். மெய்நிகர் ஊடகத்தின் வழியாகவே முழுமையான திருத்தல்கள், பணிகள், தேர்வுகள், முன்னேற்றப் பதிவுகள் மற்றும் உடனடி பின்னூட்டம் வழங்கி, ஊடாடும் இணையவழி வகுப்புகளை உருவாக்குகிறார்கள்.

 

 

டெல் ஆரம்ப்(Dell Aarambh) மூலம் நாங்கள் இணையக் கருத்தரங்குகள் மூலம் ஆசிரியர்களின் கணிப்பொறி சார்ந்த கற்றலுக்கு உதவ விரும்புகிறோம். நாங்கள் 75-90 நிமிட நீள இணையக் கருத்தரங்குகளை வடிவமைத்துள்ளோம். அதில் கீழ்கண்டத் தலைப்புகளை ஆசிரியர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம்:

 

 • இணைய வழி கற்றலுக்கு மனரீதியாகத் தயாராதல்
 • இணைய வழி கற்றலுக்கானக் கருவிகள்
 • இணையவழி அமர்வுத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்
 • இணையவழி அமர்வை செயல்படுத்துதல்
 • சிறப்பான இணையவழி கற்பித்தல்
 • தொழிநுட்பத்திற்குத் தயாராதல்
 • இடையூறுகள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு கையாளுதல்
 • இணையவழியில் சிறப்பாகக் கற்பித்தல்
 • கற்றல் பலன்களை வடிவமைத்தல் & முறைப்படுத்தல்
 • ஈடுபடுத்தும் வழிமுறைகள்
 • மதிப்பீடுகளை மறுயோசனை செய்தல்
 • ஒரு இணைய அமர்வில் இவற்றைத் தவிர்க்க வேண்டும்
 • கற்பித்தல் முறைகளின் செயல்திறன்

 

கல்வியை வழங்கும் முறை மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் விதம் வேகமாக மாறி நம்மை கல்வியின் அடுத்தக் கட்டத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறது. ஆசிரியர் தினத்தில் இந்த மாபெரும் மாற்றத்தின் முதுகெலும்பாக இருப்பவர்களை அறிந்துகொண்டு அவர்களைப் பாராட்ட விரும்புகிறோம், அவர்கள் தான் நம் ஆசிரியர்கள்!