చక్కని ఆన్‌లైన్ మరియు ఆఫ్‌లైన్ బోధన యొక్క సూత్రాలు

ప్రస్తుత పరిస్థితిలో, ఉపాధ్యాయులు మరియు విద్యార్థులు ఒకే విధమైన విద్య యొక్క కొత్త కోణాన్ని ఎదుర్కుంటున్నారు – అదే ఆన్ లైన్ అభ్యాసం. తరగతి వాతావరణానికి తగినట్లుగా ఉపాధ్యాయులు వారి పాఠాలను ప్రణాళిక చేసుకోవడమే కాకుండా, ఇంట్లో విద్యార్థుల వాతావరణాన్ని కూడా పరిగణించాలి. చక్కని అభ్యాస వాతావరణాన్ని కల్పించే బాధ్యత ఉపాధ్యాయులుగా మీ భుజాలపై ఉంటుంది. ఆన్ లైన్ అలాగే ఆఫ్ లైన్ తరగతుల ప్రయోజనాలను విద్యార్థులు పొందేలా మీరు ఈ క్రింది విధంగా ధృవీకరించుకోవచ్చు.

 

  • అభ్యాస కమ్యూనిటీని సృష్టించడం:

ఓపెనింగ్ కార్యకలాపాల ద్వారా ఒకరితో ఒకరు సహకరించుకుంటూ పని చేసేలా చేసే ఒక అభ్యాసకుల కమ్యూనిటీని సృష్టించడం అనేది తగిన అభ్యాస వాతావరాణాన్ని నిర్మించడానికి ఒక చక్కని మార్గము. తరగతి వాతావరణం నుండి విద్యార్థులు దూరంగా ఉన్నప్పుడు కూడా, జట్టుగా పని చేయడాన్ని ప్రోత్సహించాలి తద్వారా వారు నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించుకుంటారు మరియు స్వతంత్ర అభ్యాసకులుగా తయారవుతారు.

 

  • ఫీడ్ బ్యాక్:

క్రమం తప్పని ఫీడ్ బ్యాక్ మరియు అసైన్మెంట్ ల కోసం క్రమం తప్పని షెడ్యూల్ కు కట్టుబడి ఉండడం, విద్యార్థులు వారం మొత్తం పూర్తిగా అలసిపోకుండా నిర్ధారిస్తుంది.

 

  • సమగ్రమైన సిలబస్

విద్యార్థుల అభ్యాస విధానాలకు తగినట్లు సమగ్రమైన, చక్కగా వ్యవస్థీకరించబడిన, సులభమైన సిలబస్ ను రూపొందించండి. సంపూర్ణమైన అభ్యాస అనుభవాన్ని అందించడానికి సిలబస్ విద్యార్థుల సామర్ధ్యాన్ని ఉపయోగించుకుంటుంది, ఇది వారి ధైర్యం మరియు నిలుపుదలలను పెంచడానికి గొప్ప సాధనం అవుతుంది.

 

  • విద్యావిషయకమైన మరియు సరదా విరామాలు:

ఎటువంటి సరదా విరామాలు లేకుండా తరగతులలో నిరంతరం కూర్చోవడం, స్టడీ మెటీరీయల్ పై విద్యార్థులు తమ ఆసక్తిని కోల్పోవడానికి దారితీయవచ్చు. ప్రతి తరగతి ప్రారంభం మరియు ముగింపులో వారి ప్రత్యేక సామర్ధ్యాలపై దృష్టి పెట్టే కార్యకలాపాలు, వారు మెటీరీయల్ ను గ్రహిస్తున్నారని నిర్ధారించుకునేలా చేస్తాయి.

 

ఆన్ లైన్ అభ్యాసం కొరకు పునాదిని నిర్మించడం ప్రస్తుత అవసరం. మీ విద్యార్థులను వారి ఉత్తమ వర్షన్ లుగా తయారు చేయడం ఎలాగో మరింత తెలుసుకునేందుకు మా వెబినార్ లో చేరండి –

https://www.dellaarambh.com/webinars/