2 హైబ్రిడ్ భోదన కొరకు ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఆధునిక విద్య సాంకేతికత, హైబ్రిడ్ అభ్యాస వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి వీళ్ళు కల్పించింది, ఇక్కడ అధ్యాపకులు ముఖాముఖిగా మరియు రిమోట్ గా నేర్చుకునే వారికి ఒకేసారి బోధించవచ్చు. 

విద్యార్ధులు ప్రయోజనం పొందగలమని ఎక్కువగా ఆశిస్తున్న నమూనా ఇది. ఇది ఎక్కువ జనాదరణ పెరుగుతున్న విధానం  మరియు రాబోయే నెలలు మరియు సంవత్సరాలలో ఎక్కువగా డిమాండ్ ను కలిగి ఉండవచ్చు కూడా. కాబట్టి, హైబ్రిడ్ అభ్యాసం యొక్క చిట్కాలను గ్రహించే ప్రయత్నం చేయడం అవసరం.

రెండు గ్రూపుల పై సమాన శ్రద్ధను చూపండి

మీరు తరగతి గదిలో భౌతికంగా ఉన్న విద్యార్ధులకు బోధిస్తున్నప్పుడు, ఆ విద్యార్ధులకు ప్రాముఖ్యతనివ్వడం ఒక సహజమైన ధోరణిగా ఉండవచ్చు. ఇలాంటి ఆలోచనలో పడకుండా ఉండండి మరియు రెండు గ్రూపుల పై సమాన శ్రద్ధ చూపండి

రెండు గ్రూపులు సహకారంతో పని చేస్తున్నారని నిర్ధారించుకోండి

మీ ఆన్ లైన్ మరియు ఆఫ్ లైన్ విద్యార్థులు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకునే అవకాశాన్ని అందించండి. వారు కార్యక్రమాలు మరియు ప్రాజెక్టులలో కలిసి పాల్గొనేలా నిర్ధారించుకోండి, తద్వారా విద్యార్ధుల మధ్య విభజన ఉండదు.

హైబ్రిడ్ అభ్యాసం విద్య గురించి మనము ఆలోచించే విధానాన్ని మారుస్తున్నది మరియు సంప్రదాయంగా ఉన్న అడ్డంకులను ఎన్నిటినో తొలగిస్తున్నది. ఇది విద్యార్థులు ఎలా నేర్చుకోవాలో ఎన్నుకునేందుకు మరింత అనువుగా ఉండటం మరియు స్వేచ్ఛను ఇవ్వడమే కాకుండా, విద్యకు ప్రాప్యతను కూడా విస్తృతం చేస్తుంది.

మరింత తెలుసుకునేందుకు హైబ్రిడ్ అభ్యాసం పై మా వెబినార్ ను చూడండి - https://www.dellaarambh.com/webinars/